Menu

transparency seal logo


Caviteñans showcase journalism skills in First Virtual School-Based Press Conference

Allan A. Balud The Caviteñan and Ang Caviteñan, the official school paper of Cavite National High School in English and Filipino, recently conducted its annual School-Based Press Conference (SPC), May 10-12 via virtual meet. Aspiring journalists from junior high and senior high participated in the three-day event that serve as a virtual seminar and qualifying continue reading : Caviteñans showcase journalism skills in First Virtual School-Based Press Conference

CNHS highlights Student’s Health during Wellness Campus Program

by: Eunice V. Cortez Cavite National High School-Junior High launches Nestle Wellness Program with the theme ‘School Mental Health and Psychological Support in the Midst of Pandemic’ to aide students in maintaining healthy being and mentality despite the ongoing pandemic. The program focused on developing different aspects of a student’s being; physically, mentally and psychologically. continue reading : CNHS highlights Student’s Health during Wellness Campus Program

SA KABILA NG MGA HAMON NG “BAGONG NORMAL” SA EDUKASYON: Birtwal na Pampaaralang Komperensya sa Pamamahayag, isinagawa

Hindi mapipigilan ng pandemyang kinakaharap ang pagdaraos ng Pampaaralang Komperensyasa Pamamahayag sa Cavite National High School. Ito ay isinagawa noong ika-10 hanggang ika-12ng Mayo 2021 gamit ang google meet. Nagkaroon ng dalawang araw na pagpapatala ang mgaestudyate kung saan ang lahat ng baitang mula Grade 7 hanggang Senior High School ayhinikayat upang makisangkot sa gawaing continue reading : SA KABILA NG MGA HAMON NG “BAGONG NORMAL” SA EDUKASYON: Birtwal na Pampaaralang Komperensya sa Pamamahayag, isinagawa

See More…